اهداف و چشم انداز

پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان در چند قرن گذشته فراز و نشیب‌های گوناگونی را سپری کرده است. این پژوهش‌ها حاوی یافته‌های فراوان، پراکنده و بعضا متناقضی بوده است که از نگاه علما و اندیشمندان شیعی در برخی موارد نادرست و در پاره‌ای موارد نیز صحیح قلمداد شده است. بر این اساس، ضرورت تحلیل این یافته‌ها به شکل دقیق و متقن، به‌منزله یکی از اهداف کلان و راهبردی مجامع علمی در کشورهای اسلامی به حساب می‌آید. ناظر به همین واقعیت، دوفصلنامه «پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان» می‌کوشد تا علاوه بر «تحلیل اندیشه‌ خاورشناسان در مورد قرآن، حدیث و دیگر منابع ممتاز اسلامی» زمینه تبادل‌نظر میان پژوهشگران ایرانی با مستشرقان معاصر را فراهم آورد. این دوفصلنامه به عنوان یک نشریه با دسترسی آزاد، به منظور دستیابی آسان به آخرین یافته‌های پژوهشی پایه‌گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) پشتیبانی مالی می‌شود. نشریه پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.

اولویت این نشریه در مرحله نخست، بررسی انتقادی دستاوردهای خاورشناسانی است که مطالعات علمای شیعی در حوزه قرآن و حدیث را مورد مطالعه قرار داده‌اند. هر چند که در مرحله بعد، به موضوعات مرتبط با قرآن و حدیث نزد دیگر علمای اسلامی که مورد مطالعه خاورشناسان قرار گرفته­اند نیز می‌پردازد؛ البته موضوعاتی که در نظام فکری امامیه از اهمیت و ضرورت قابل‌توجهی برخوردار بوده است. بدین‌سان، «پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان» به منزله یکی از وظایف معاونت پژوهش دانشگاه مدنظر قرار گرفته و به دنبال داوری و ارائه تصویر درستی از پژوهش‌های قرآن و حدیث خاورشناسان در حوزه مطالعات شیعی است.

این نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد از سوی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) منتشر می‌شود. همچنین، این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی، از مقالات مرتبط استقبال می‌کند.