رویکرد ادبی نویورث در تحلیل متن قرآن

دوره 1، شماره 1، آبان 1400

علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مریم سرخیل


فراتحلیل کاربست الگوی هالیدی و حسن در مقالات قرآن‌پژوهان فارسی‌زبان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-33

ساجده نبئی؛ سهیلا جلالی کندری؛ نصرت نیل‌ساز