رویکرد ادبی نویورث در تحلیل متن قرآن

دوره 1، شماره 1، آبان 1400

علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مریم سرخیل


فراتحلیل کاربست الگوی هالیدی و حسن در مقالات قرآن‌پژوهان فارسی‌زبان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-33

ساجده نبئی؛ سهیلا جلالی کندری؛ نصرت نیل‌ساز


بازتحلیلی بر موضوع شناسی و شخصیت پژوهی دایره المعارف قرآن لیدن بر اساس روش تحلیل محتوا

دوره 2، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 35-68

سیده سمانه میرمرادی؛ علیرضا نوبری؛ جواد اسحاقیان درچه


نقد و بررسی دیدگاه آلفورد تی ولچ پیرامون منبع وحی و جمع قرآن

دوره 2، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 69-89

فاطمه دست رنج؛ فهیمه جفرسته


نقدی بر آرای جیمز دارمستتر پیرامون باور مهدویت

دوره 2، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 91-117

عزت الله پاتیار؛ زینب السادات حسینی