نویسنده = ���������� ����������
فراتحلیل کاربست الگوی هالیدی و حسن در مقالات قرآن‌پژوهان فارسی‌زبان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-33

ساجده نبئی؛ سهیلا جلالی کندری؛ نصرت نیل‌ساز